LOGIN
Strefa klienta - logowanie
Użytkownik
Hasło
Pamietaj mnie

Systemy jakości

ELEKTRA - jest posiadaczem Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością  spełniając  wymagania normy PN-EN ISO 9001-2009  w zakresie:

  • projektowania, wytwarzania, dostarczania  i  serwisu lamp sygnalizacyjno–ostrzegawczych dla pojazdów.

ELEKTRA  corocznie poddaje się auditom okresowej kontroli  SZJ.
System  Zarządzania  Jakością prawidłowo funkcjonuje w  Elektrze od roku 2001 .

ELEKTRA – jako producent wyposażenia i części dla pojazdów kołowych jest zobowiązany  do badań  homologacyjnych w zakresie wymagań Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej  Organizacji Narodów Zjednoczonych , potwierdzenia badań dokumentem homologacji  , znakowania produktów cechami  homologacji oraz poddawaniu się okresowej kontroli zgodności produkcji  wyrobu homologowanego.

ELEKTRA  w zakresie porozumień przyjęcia jednolitych przepisów technicznych dla pojazdów kołowych  dostosowuje się do wymagań  następujących Regulaminów EKG ONZ oraz Dyrektyw ECE :

  • Regulamin R 65 EKG ONZ  dotyczący homologacji specjalnych świateł ostrzegawczych dla pojazdów samochodowych
  • Regulamin R 10 EKG ONZ  dotyczący homologacji pojazdów i ich wyposażenia  pod względem kompatybilności elektromagnetycznej
  • Dyrektywa    72/245/EWG zmieniona dyrektywą 2004/104/WE  następnie dyrektywą 2006/96/WE dotycząca homologacji pojazdów i ich wyposażenia w  zakresie kompatybilności  elektromagnetycznej.

Wszystkie wyroby z zakresu produkcji  ELEKTRA wprowadzane do sprzedaży posiadają stosowne świadectwa homologacji, udostępniane klientom  na żądanie.